X
همه اطلاعات اینجاست - جرم جعل مهر s

همه اطلاعات اینجاست - جرم جعل مهر

موضوعات
Category

کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 7
» بازديد ديروز : 8
» افراد آنلاين : 1
» بازديد ماه : 367
» بازديد سال : 1241
» بازديد کل : 2199
» اعضا : 0
» مطالب : 30

جرم جعل مهر


تاریخ انتشار پست : 1398/9/23 بازدید : 27
" style="background: 0px 0px / cover rgb(255, 255, 255); border: 1px solid rgb(216, 216, 216); margin: -1px 0px 0px; padding: 20px; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box;">

اگر شخصی از مهر شخصی دیگر استفاده کند در چه حالت جرم جعل صورت میپذيرد؟

در این مورد مرتکب مهر دیگری (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می‌ دهد ,یعنی آن را ذیل سند و نوشته به کار می‌برد.
به این ترتیب این مورد شامل وقتی که وی صرفا با نشان دادن مهر که متعلق به فرد مهمی است به دیگری به این نتیجه مورد نظر که مورد نظر خود مورد اعتماد نشان دادن خود می‌رس نمی‌شود.

اصل مهم در تحقق جرم جعل امکان به اشتباه افتادن و فریب خوردن اشخاص دیگر و احتمال ضرر است بنابراین هرگاه نوشته یا سندی که ذیل آن مهر شخص دیگری به کار می‌رود این قابلیت را نداشته و در واقع برای آن منظور سندیت نداشته باشد جعل مهر محقق نمیشود.

مثل اینکه شاگرد یک مغازه بقالی بر روی حکم وزارت شخص دیگری که تایپ شده و بنا است به امضای رئیس جمهور برسد ,مهر صاحب مغازه بقالی را بدون اجازه وی بزند , در این مورد امکان اینکه دیگران از این سند به اشتباه افتاده و فریب بخورند و نیز عنصر ضرر محتمل, وجود ندارد در واقع سندیتی برای این نوشته متصور نمی باشد بنابراین ظاهراً جعل مهر در اینجا محقق نمی شود.

ایا صرف صرف ساختن فیزیکی مهر جرم جعل تحقق میابد یا باید از ان استفاده کرد؟

در پاسخ باید گفت که با توجه به اینکه قانون گذار در بخش انتهایی ماده۵۲۳ از به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن سخن گفته باید نتیجه گرفت که منظور از ساختن مهر در این ماده صرف درست کردن مهر دیگری به شرط برخورداری از عنصر روانی یعنی قصد جا زده شدن آن به عنوان اصل است.

 

البته به دلیل عدم تعیین مجازات برای آن نمی‌تواند به عنوان عنصر قانونی جرم مورد استناد دادگاه قرار گیرد ,, در صورتی که می توان کسی را به صرف ساختن مهر دیگری محکوم و مجازات کرد که قانونگذار در ماده دیگری برای این عمل مجازات تعیین کرده باشد که از قبیل آنچه که راجع به جرم جعل احکام یا امضا یا مهر دستخط مقام دولتی آورده است.

که در این مورد در ماده ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ یافت می شود البته برای تشخیص معنی و مفهوم « جرم مهر »باید به ماده ۵۲۳ مراجعه کرد و آن را اعم از ساختن یا به کار بردن مهر دیگری دانست یعنی در واقع ماده ۵۲۳ می تواند به ما در تفسیر سایر مواد قانونی کمک کند

امکان اعمال کیفیات مخففه در تعدد و تکرار چگونه است؟؟

در خصوص اعمال کیفیت مخففه در تعدد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است در تعدد جرم در صورت وود جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد .

در صورت اعمال کیفیت مخففه در تکرار جرم ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح ذیل عمل می شود :
الف) چنان‌چه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

 

ب)چنانچه مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
تبصره چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات جرم یا بیشتر از آن باشد مقررات تخفیف قابل اعمال نخواهد بود در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه میتواند مجازات را تخفیف دهد در صورت تکرار جرم نیز در صورت وجود جهاد تخفیف دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد مگر اینکه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد که در این صورت مقررات تخفیف قابل اعمال نخواهد بود.

 

ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در تمام محکومیت های تعزیری هرگاه محکوم علیه به حکم دادگاه تسلیم شود و یا حق تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی را از خود ساقط کند و یا آن را مسترد دارد می تواند تخفیف در مجازات خود را از دادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند در این صورت دادگاه تا یک چهارم از مجازات مندرج در حکم را کسر می‌کند.

در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند در این صورت دادگاه در مقطع فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.

 

این حکم دادگاه قطعی است و همچنین بر طبق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که اعلام گذشت در جرایم غیرقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی به قاضی این اختیار را می دهد که در صورت اقتضا در حدود قانون مجازات را تخفیف دهد.

 

در صورت نیاز به وکیل کیفری با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.

 

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم‌علیه باشد تبدیل می‌کند این رای قطعی است ظاهراً تخفیف مجازات به لحاظ کیفیت مخففه ارتکاب جرم مانع از استفاده محکوم علیه از تخفیف به لحاظ تسلیم به حکم و تخفیف مجازات به استناد ماده فوق الذکر نیست .

 

تخفیف مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و روانگردان

نحوه اعمال تخفیف در میزان مجازات مرتکبین جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان تا به حکم خاص است و نه بر طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی درباره نحوه و میزان تخفیف مجازات آنها دادگاه می‌توانند در صورت وجود جهاد مخففه مجازات های تزیینی مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات نصف تخفیف می یابد .میزان تخفیف در حکم حبس ابد و ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

درصورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل کیفری با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.

 

نمونه شکایت سرقت از منزل ، متن شکایت سرقت از منزل

 

بسم تعالی

شاکی:..

وکیل یا نماینده:…

مشتکی عنه:…

موضوع : سرقت از منزل

تاریخ وقوع جرم:…        محل وقوع جرم:…

ریاست محترم دادسرای ناحیه…..

با سلام و احترام خدمت مقام محترم قضایی

به استحضار عالی می­رساند :

محل سکونت اینجانب به آدرس …… میباشد در تاریخ …….در نبود اینجانب و سکنه منزل سارقین / سارقی در ساعت ……..شب / روز به محل سکونت اینجانب مراجعه کرده و قفل درب را شکسته و وارد منزل شدند. در همین حین با ایجاد سر و صدا ناشی از سرقت مشتکی­ عنهم، چند نفر از همسایه ­ها از حضور سارقین مطلع شده و در صحنه سرقت حاضر شده بلافاصله ایشان با نیروی انتظامی تماس گرفتند.

شایان ذکر است که اهالی سارقین را شناسایی نموده ( یا قادر به شناسی از طریق چهره نگاری میباشند) بعد از حضور  نیروی انتظامی مشروح گزارشات  از اهالی اخذ گردید و توسط مامورین نیروی انتظامی صورت جلسه شد.ادله اینجانب که شامل ۱-… و ۲-… و۳-… میباشد همراه شکواییه پیوست شده، حال با عنایت به شرح ماوقع و ادله مارالذکر با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی­ عنهم مصداق بارز ماده­ی ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی می­باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام شروع به جرم و نیز تحقق جرم (سرقت) را از آن مقام محترم استدعا دارم.

 

                                                                                   کمال قدردانی از بذل توجه و مساعدت جنابعالی

 

پرسش و پاسخ کیفری

  • چنانچه شخصی با علم به باردار بودن زنی و سپری کردن ایام بارداری ضربه ای نوعا کشنده به شکم وی وارد نمایدکه در اثر این ضربه مارد فوت کند و جنین نیز دقایقی پس از تولد به دلیل ضربه وارده فوت نماید جرم و مجازات مرتکب چیست؟

پاسخ: نسبت به مادر قتل عمد است و مجازات قصاص ثابت است و نسبت به نوزاد نیز نوع قتل عمد است و مجازات آن نیز قصاص است

لیکن اگر فردی به جنین جنایتی عمدی وارد کند اگر جنین زنده متولد نشود مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود.

  • چنانچه فردی در حال مستی مرتکب جرم ایراد جرح شود مجازات چیست؟

      پاسخ: اصل بر مجازات اوست مگر اینکه ثابت شود مرتکب هنگام ارتکاب به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است بنابراین ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر ، روانگردان و مانند آنها موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی به کلی مسلوب الاراده بوده که در این صورت علاوه بر دیه به مجازات تعزیری نیز محکوم میشود.

 

  • دو هم اتاقی با یکدیگر به اختلاف برمیخورند در یکی از شبها که یکی از آن دو به سختی بیمار میشود دیگری به او بی اعتنایی نموده و از رساندن وی به بیمارستان خودداری میکند و در نتیجه هم اتاقی او فوت میکند در این خصوص مسیولیت هم اتاقی دیگر چیست؟

 

پاسخ: در صورتی که مراقبت از او را بر عهده نگرفته باشد در خصوص مرگ مسیولیتی ندارد

شرایط تحقق مسیولیت ترک فعل طبق ماده ۲۵۹قانون مجازات اسلامی:

  • وجود و عهده دار بودن وظیفه اعم از قراردادی یا قانونی بنابر این شامل وظیفه عرفی و اخلاقی نمیشود
  • نتیجه ناشی از ترک فعل باشد و رابطه سببیت احراز شود
  • قدرت بر انجام فعل داشته باشد یعنی ترک فعل به رغم امکان دفع خطر خطر را دفع ننموده باشد
  • ترک فعل باید در زمان انجام وظیفه صورت گیرد.

برگرفته از مجموعه مقالات  خانم زهرا رنجبر ، در صورت سوال در مورد این موضوع و یا نیاز به وکیل کیفری با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.

 

جرم پول شویی چیست ؟

تاثیرات نا مطلوب بر اقتصاد در تعریف جرم پول شویی این چنین آمده است که :

    به مشروع جلوه دادن پول هایی که از راه های غیر قانونی و نامشروع به دست می آیند ، با استفاده از روش هایی که باعث پنهان شدن منشا غیر قانونی آن پول ها می شوند .

    فعالیتی است غیر قانونی که طی انجام آن ، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون ، مشروعیت یافته و جایگزین پول ها می شوند .

     شاید بعضا با واژه تطهیر پول ها مواجه شده باشیم که منظور از این واژه در جرم پول شویی مخفی کردن منبع اصلی که این پول ها از آن حاصل شده است .

در قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۸/۱۲/۸۶ مصوب مجلس شورای اسلامی جرم پول شویی این چنین تعریف شده است :

۱ – تحصیل تملک ، نگهداری یا  استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد .

۲ – تبدیل یا مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده و یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد .

۳ – اخفاء یا پنهان کتمان کردن ماهیت واقعی ، منشاء ، منبع ، محل نقل و انتقال جابه جایی ، یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است .

 

نویسنده : کارشناس حقوقی ، علی شریعتمدار

 

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی لطفا در صورت سوال با ما در تماس باشید.

" style="background: 0px 0px / cover rgb(255, 255, 255); border: 1px solid rgb(216, 216, 216); margin: -1px 0px 0px; padding: 20px; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box;">
دسته :
برچست ها :
نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :        
متن دیدگاه :

تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد